Tuesday, March 16, 2010

PPD laksanakan idea mudah untuk mengatasi defisit Bahasa Inggeris UPSR

Saya meminta pegawai di PPD membuat analisis untuk mendapatkan bilangan murid yang dapat D dan E dalam mata pelajaran BI dan Sains dalam peperiksaan akhir tahun darjah lima tahun 2009. Selang beberapa hari saya memperolehinya.

Saya juga bertanya isteri saya Wan Abzan, seorang guru Bahasa Inggeris yang berpengalaman dan kini sebagai GPK tetapi masih aktif mengajar BI. Pencapaian BI sekolah beliau memang toplah (Maaf puji isteri sendiri. Kejayaan SK Sentosa adalah gabungan kegigihan kerja berpasukan guru-gurunya. Isteri saya hanya seorang daripada ahli pasukan seramai 20 orang itu). Saya bertanya beliau bagaimana cara terbaik hendak memulihkan budak yang dapat D dan E. "Mudah aja, yang teruk itu beri buku darjah dua, lepas itu follow by year three book. Kalau sempat buku tahun empat, luluslah dia. Cuba guna idea ini kepada budak-budak Pekan."

Berdasarkan dua dapatan itu PPD telah beli buku mulai tahun dua hingga ke tahun lima. Jumlah wangnya mencecah 20 ribu. Kami agihkan ke sekolah-sekolah mengikut data yang diperolehi itu. Seterusnya saya minta GB pastikan buku itu sampai ke kumpulan sasarannya. Saya minta GB semak, pastikan murid jawab, guru periksa dan buat pembetulan.

Selepas dua minggu buku diedarkan, saya bertanya Encik Ahmad A Bakar, GB SK Bandar Dua. Beliau kata guru sedang laksanakan. Menurut beliau lagi, projek ini sangat strategik sebab tepat kepada sasarannya. OK, kalau macam itu saya nak tengok kesan positifnya di SK Bandar Dua dan di sekolah lain juga.

Sekolah lain bagaimana? Sila beri komen anda.

Sebentar tadi saya berbual dengan seorang GB. Saya bertanya tentang buku yang diedarkan ke sekolahnya? Adakah telah digunakan untuk memulihkan murid yang lemah BI? Beliau tidak dapat memberi jawapan yang tepat. Saya sangat bimbang bila Guru Besar tidak tahu. Saya bimbing projek ini cicir/tirih dalam perjalanan. Untuk memudahkan GB itu mengesan di manakah buku-buku itu, saya bekalkan Buku Latihan ENGLISH YEAR 2 dan HOME WORK ENGLISH YEAR 4 sebagai contoh.

Kini saya berasa bimbang. Oleh itu saya perlu menyiasat. Mesti gerakkan pegawai2 memantau ke sekolah.

No comments: