Wednesday, August 11, 2010

Book Review SK Sentosa 01

Molek pakatnya, guru penyelaras sedang beri taklimat.

9 Ogos 2010, 3petang.
SK Sentosa mengadakan program English Book Review 01, kumpulan sasarannya ialah murid tahun lima. Murid telah dibekalkan bahan bacaan iaitu cerita yang diambil dari Zoom A. Semua murid seramai 19 orang dibekalkan bahan bacaan. Kumpulan yang sederhana dibekalkan cerita yang lebih mudah. Mereka bersedia selama seminggu. Mereka membaca di rumah dan di sekolah. Guru BI sering bertanya tentang pembacaan cerita tersebut. Ibubapa dan komuniti dipelawa untuk menjadi penilai. Seramai tujuh orang menawarkan diri. Mereka ialah guru bukan opsyen BI, ibubapa dan guru pencen. Mereka diberi taklimat awal bagaimana hendak menguruskan sesi itu nanti. Hasilnya sangat memuaskan.

Dalam gambar kelihatan ustaz Shukri sedang menyoal sesuatu dalam Bahasa Inggeris. Kelihatan juga Tuan Haji Anwar (pakai kopiah putih) telah beberapa tahun pencen juga mengambil bahagian.

Kelihatan Musa (ayah murid), puan Nor (ibu murid) dan cikgu Zahir sedang menyoal murid tentang kandungan buku yang dibacanya. Walaupun ada sebutan yang kurang tepat tetapi tetap berani mencuba dan membantu. Inilah sikap yang kita mahu.
Encik Nasir, Guru Besar sentiasa bersama setiap kali ada program. Komitmen GB memberi semangat kepada guru dan ibu bapa.


Hadiah kepada yang hebat agar jadi motivasi kepada yang lain. Puan Wan Abzan (GPK) menyampaikan hadiah.

Apakah istemewanya program ini?
1 Mengajak ibubapa dan penduduk kampung yang berpengalaman turut serta membaca dan terlibat dalam sesi temu bual dengan murid
2 Memupuk sikap suka membaca dan komunikasi dalam Bahasa Inggeris.
3 Guru tidak kira opsyen turut memberi kerjasama, semangat kekitaan yang tinggi, semangat tolong menolong jelas diamalkan.
4. Bahan bacaan Bahasa Inggeris dimuat turun dari internet.
Saya harap program BookReview ini diteruskan lagi dan jadi ikutan sekolah lain.
Untuk pengetahuan semua, SK Sentosa duduk dalam kategori Band One. Memang patut sekolah lain ikut cara SK Sentosa.
Selamat menunaikan ibadat puasa.